Rapport og Metode

Af Sune Holm Pedersen og Sofie Flensburg, ph.d.-studerende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Antennerne Ude er et borgerinddragende initiativ iværksat af kulturminister Mette Bock i foråret 2017, hvor mediebrugere landet over fra den 22. maj til 28. september 2017 har fået mulighed for at ytre deres ønsker til fremtidens danske medieindhold.

Kampagnen har indsamlet input fra borgerne gennem tre platforme: Websitet www.antennerneude.dk, en facebookside (www.facebook.com/antennerneudedk) og den såkaldte “generationsrejse” rundt om i landet, hvor kulturministeren har mødt borgere i syv forskellige aldersgrupper.
Formålet med kampagnen har været at skabe en åben, offentlig samtale om mediebrugernes
ønsker til fremtidens danske medieindhold forud for de politiske forhandlinger om et nyt medieforlig for 2019 og frem.

Kulturministeriet har bedt os sammenfatte de mest centrale tendenser og temaer i de bidrag, der er indsamlet via www.antennerneude.dk. I alt har 2.273 personer deltaget i kampagnen og afgivet 3.726 bidrag, idet hver person har haft mulighed for at afgive bidrag inden for flere forskellige indholdskategorier (se bilag 1 og 2 for uddybning af bidragsprocessen og yderligere informationer om antallet af bidrag og bidragsydere).

Sammenfatningen beskriver bidragsydernes ønsker til fremtidens danske medieindhold og begrundelserne for disse ønsker, som de er indsamlet gennem en online spørgeguide på www.antennerneude.dk. Vi sigter i den forbindelse på at fremhæve overordnede tendenser i forskelle og ligheder mellem bidragene fra de forskellige aldersgrupper.