Om Antennerne Ude

Kampagnen ”Antennerne Ude – dine ønsker til fremtidens medieindhold” er sat i gang af kulturminister Mette Bock i foråret 2017, for at spørge befolkningen, hvilket dansk medieindhold vi har brug for fremover  – i tv, radio, aviser eller på digitale platforme. Inputtet fra befolkningen skal bruges som inspiration til de politiske forhandlinger om en ny medieaftale for 2019 og frem.

Kampagnen iværksættes, fordi forskellene i befolkningens mediebrug og behov generationerne imellem er større end nogensinde, og fordi udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netflix, tager både opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold.

Ministeren siger:

“Hidtil har vi bygget vores demokrati og dannelse på stærke statsejede medier og en levedygtig, privat presse – men den struktur er under pres. Udenlandske medievirksomheder har gjort det muligt for os at ’binge’ serier, følge bloggere, Youtubere og få vores nyheder filtreret gennem vores venners feeds. Det har udvidet vores horisont, viden og begreber, men har på den anden side udfordret de danske mediers økonomiske og demokratiske grundlag. Med Antennerne Ude vil jeg derfor gerne sætte skub i en bred, folkelig debat. Hvilket dansk medieindhold er vigtigt? Og hvor vil vi hente det?”

Tidsplan for borgerinddragelsen om fremtidens medieindhold:

  • Maj – september 2017: Kulturministeren spørger borgerne om, hvilket dansk medieindhold, der er vigtigt og bør anses for afgørende i fremtiden. Ministeren ønsker også at vide mere om, hvilke platforme borgerne ønsker, at indholdet skal udbydes/kunne tilgås fra.
  • September 2017: Borgernes input om dansk medieindhold offentliggøres.
  • September-november 2017: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter, politiske ordførere mv. og handler bl.a. om, hvem der kan producere og distribuere
    danskproduceret indhold, og i hvilket omfang det kræver offentlig støtte.
  • Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig for 2019 og frem, og de politiske forhandlinger begynder.
  • Årsskiftet 2018/19: Den ny medieaftale træder i kraft.

Se kalenderen her for hvor og hvornår du kan debattere dansk medieindhold i fremtiden…