Regler for brug og bidrag

For alle bidrag/forslag fra brugere gælder, at man for det givne bidrag overdrager brugsrettigheder til Kulturministeriet. Herunder retten til at fremstille eksemplarer af bidragene og retten til at gøre bidragene tilgængelige for almenheden. Tilgængeligheden omfatter blandt andet:

  • offentliggørelse på www.antennerneude.dk
  • offentliggørelse i andre af Kulturministeriets løsninger og publikationer.
  • offentliggørelse på mobile platforme, sociale medier og applikationer.
  • offentliggørelse i løsninger og publikationer hos samarbejdspartnere, fx gennem widgets eller indholdssamarbejder.
  • at bidragsyderne beholder rettighederne til egne bidrag og også kan genbruge bidragene i andre sammenhænge.

Derudover gælder det at:

  • Du må ikke skrive forslag, der indeholder hadefulde, truende eller vulgære udtryk, ingen nedsættende bemærkninger om køn, religion eller race, ingen ureflekteret galde eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker. Kort fortalt: Hold den gode tone.
  • Du alene er ansvarlig for indholdet af dine bidrag/forslag.
  • Dit bidrag må ikke indeholde ophavsretsbeskyttet materiale.
  • Dit bidrag må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber eller andre forsøg på egentlig markedsføring.
  • Du er ansvarlig for, at dit bidrag ikke krænker andre, er injurierende, racistisk, på anden måde strafbart eller bryder andres rettigheder

Redaktionen overvåger løbende, at retningslinjerne overholdes, og indhold, der ikke overholder retningslinjerne, vil blive slettet. Desuden forbeholder redaktionen sig retten til at fjerne bidrag fra anonyme og bidrag, som er usaglige, fejlagtige eller stødende eller på anden måde vurderes som uegnede på sitet.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om hvordan du bidrager med forslag, kommentarer eller dine ønsker til fremtidens medieindhold.